Si të caktosh çmimin e shitjes nga ambienti i artikullit

Ndiq hapat si më poshtë

Info POS

Last Update 6 muaj më parë

1. Në menun majtas shtyp 'Artikuj''Shto te gjitha' . 

2. Shtyp 3 pikat anash artikullit dhe me pas 'Ndrysho' per artikullin qe do te vendosësh/ndryshosh çmimin.

3. Për të vendosur cmimin mjafton të vendosesh vleren e saj në rubriken "Çmimi".

 4. Pasi e vendos shtyp 'Ruaj'.

Was this article helpful?

0 out of 0 liked this article

Still need help? Message Us