Si te besh konfigurime mbi shitjet?

Manual i shkurter mbi konfigurimet qe mund te vendosesh per cdo porosi.

Info POS

Last Update 2 muaj më parë

Per te bere konfigurime per cdo porosi qe kryen ne sistemin Pos vepron si me poshte:

Ne menun majtas shtyp sektorin 'Konfigurimet''Konfigurime''Shitje'

Ne panelin qe shfaqet

  • Zgjidh Klientin - Zgjedh klientin qe do te mbash per cdo porosi
  • Zgjidh monedhen - Vendos monedhen qe do te mbash per porosite
  • Zgjidh menyren e pageses - Vendos metoden e pageses qe do te mbash per porosite.
  • Zgjidh pamjen - Vendos pamjen qe do si retail, bar, mobile

   Shtyp  butonin 'Ruaj' per te ruajtur preferencat.

  Was this article helpful?

  0 out of 0 liked this article

  Still need help? Message Us