Si te konfigurosh ambientin e barit/restorantit?

Manual i shkurter si te konfigurosh ambientin e barit ose restorantit tend ne sistemin Pos.

Info POS

Last Update 2 muaj më parë

Per te bere konfigurimet e para te ambientit te dyqanit tend vepron si me poshte:

1. Ne menun majtas shtyp 'Konfigurimet''Ambjentet→'Bar'

2. Per te shtuar tavolinat e barit shtyp butonin 'Shto'


3. Vendos emrin e tavolines, ngjyren dhe shtyp butonin 'Perfundo'.

4. Per te shtuar disa tavolina njeheresh shtyp 'Shto disa'. 

5. Shtyp mbi 'Perfundo'.

Was this article helpful?

0 out of 0 liked this article

Still need help? Message Us