Si te shtosh artikuj?

Shpjegim i shkurter si te shtosh artikuj ne platforme.

Info POS

Last Update 2 muaj më parë

 1. Në sektorin 'Artikujt'Shto te re' 

 2. Fushat qe jane te detyruara per tu plotesuar kur shton artikullin jane:

  • Emri 
  • Njesia


Fushat e tjera jane alternative per ti plotesuar.

3. Shtyp butonin 'Ruaj'

Pas ruajtjes, cdo artikuj  shfaqet ne listen e te gjithe artikujve.

Was this article helpful?

0 out of 0 liked this article

Still need help? Message Us