Si te besh ndryshime te dyqanit?

Manual i shkurter per te ndryshuar informacionin e dyqanit.

Info POS

Last Update 2 muaj më parë

Per te bere ndryshime mbi dyqanin si emri, email etj vepro si me poshte:

1. Ne sektorin 'Konfigurimet' 'Konfigurime' 'Dyqani' 

2. Me pas shfaqet paneli ku ruan informacionin qe deshiron si me poshte:

3. Vendos te dhenat dhe shtyp 'Ruaj' per te ruajtur te dhenat e dyqanit. 

Was this article helpful?

0 out of 0 liked this article

Still need help? Message Us