Përdorimi i panelit të POS

Manual i shkurtër rreth përdorimit të panelit të POS

Info POS

Last Update 2 muaj më parë

Ne te majte tuaj ndodhet sektori 'Paneli'.

Per te shtuar sektoret ne te djathten tuaj shtypni 'Personalizo'

1. Përditësimet  e fundit:

Përditësimet e fundit, tregojnë të gjitha veprimet që kanë kryer përdoruesit 24 orët e fundit në POS. 

2. Shiko në kohë reale:

Shiko në kohë reale, tregon kohën kur kanë qënë online përdoruesit. 

3. Mbyllja e turnit:

Mbyllja e turnit, paraqet vlerën e të gjitha shitjeve të bëra gjatë ditës dhe arkëtimin e tyre për përdoruesin. 

4. Pamja e arkës:

Pamja e arkës, tregon arkëtimet totale për secilin përdorues të loguar, dhe vlerën totale të tyre. 

5. Pamja e porosive:

Pamja e porosive, shfaq porositë totale dhe vlerën e shitjes së tyre, për secilin përdorues.

Was this article helpful?

0 out of 0 liked this article

Still need help? Message Us