Si te shtosh certifikaten e fiskalizimit manualisht?

Permbledhje e shkurter si te shtosh certifikaten e fiskalizimit ne platforme.

Info POS

Last Update 2 muaj më parë

Per te shtuar certifikaten e fiskalizimit vepro si me poshte:

1. Ne menun majtas shtyp sektorin 'Fiskalizimi''Konfigurimet'

2. Shtyp 'Konfigurimet' per te shkuar ne sektorin e ngarkimit te certifikates

3. Ne dritaren qe shfaqet ( 'Ngarko certifikaten' ) ngarko certifikaten tende. 

4. Vendos passwordin 

Ngarkimi i te dhenave

5. Pas vendosjes se password-it dhe shtyp butonin 'Upload'.( te dhenat e tua ngarkohen ne menyre automatike.)


*Shto ne menyre manuale fushat boshe.(Qyteti)


6. Shtyp butonin 'Ruaj' per te ruajtur te dhenat.

Skadimi i certifikates

Ne panel pas ngarkimit te certifikates te shfaqet nje kuti mesazhi si me poshte:

Platforma ne menyre automatike gjeneron daten e skadences se certifikates tende: 

  • Jeshile: nuk skadon afer
  • Portokalli: skadon ne me pak se nje muaj
  • E kuqe: ka skaduar.

Was this article helpful?

0 out of 0 liked this article

Still need help? Message Us